Ochrana soukromí

Základní informace

Společnosti MALÝ GÉNIUS s.r.o. (dále jen „Společnost“) ctí soukromí návštěvníků svých internetových stránek. Během návštěvy našich webových stránek klademe velký důraz na ochranu vašich osobních údajů při jejich získávání, zpracování a použití. Níže je vysvětleno podrobněji, které údaje od vás požadujeme, jakým způsobem budou zpracovány a použity a jaké kroky jsou podniknuty za účelem jejich ochrany.

Údaje shromažďované automatickými prostředky

Soubory cookie.
Některé internetové stránky využívají soubory cookie. Tyto soubory se používají při sledování vaší aktivity na našich webových stránkách, pomáhají nám zjistit, co vás zajímá, a tím zlepšit zobrazení webových stránek. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Pokud s použitím souborů cookie souhlasíte a chcete být upozorňováni na jejich obdržení, můžete si tuto volbu nastavit ve vašem webovém prohlížeči. Stejně tak můžete soubory cookie úplně zakázat. Shromážděné údaje budou po skončení vaší návštěvy našich webových stránek automaticky odstraněny. Nicméně bychom chtěli upozornit na to, že zakázání souborů cookie může způsobit nesprávnou funkčnost webových stránek a některé služby nemusejí být k dispozici.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají Google Analytics, službu webové analytiky poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google‟). Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory ukládané do vašeho počítače za účelem analýzy využití daných stránek. Informace o používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), vygenerované soubory cookie, jsou předány a uloženy na server Google v USA. Google použije tyto informace pro účely vyhodnocení, jak stránky používáte, pro vytváření zpráv určených provozovatelům webových stránek o aktivitě na stránkách a pro poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na webových stránkách a užívání internetu. Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud takový postup vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace v zastoupení Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými údaji, které již má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout volbou příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si prosím, že v tomto případě nebudete moct plně využívat veškeré funkce těchto stránek. Používáním našich stránek souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů společností Google, a to způsobem a za účelem výše uvedeným. Můžete odmítnout, aby Google vaše údaje získal, přenesl a zpracoval, tak, že si nainstalujete prohlížečový plug-in, který je ke stažení pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informace, které shromažďujeme

Kromě dat shromažďovaných automatickými prostředky, zpracováváme také údaje, které nám poskytnete vy. Ty, kromě jiného, zahrnují následující:
Vaše kontaktní údaje jako jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, bydliště – ulice, číslo popisné, PSČ, místo a stát.
Uchování osobních údajů, které jste nám poskytli, stejně jako jejich použití a ochrana, se řídí příslušnými platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a zde uvedenými zásadami o ochraně osobních údajů.
Pokud souhlasíte s tím, abychom vám zasílali informační zpravodaj – „newsletter‟, požadujeme vaši e-mailovou adresu, PSČ a zemi pobytu, abychom jej mohli zasílat vč. místně příslušných novinek.
Osobní údaje – pouze s níže uvedenou výjimkou – nebudou prodány, zpřístupněny nebo jakýmkoli jiným způsobem předány třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu a pouze v souladu s platnými právními předpisy na ochranu údajů.
V případech týkajících se fungování a vzhledu našich webových stránek, mohou být vaše údaje zpřístupněny webhostingovým společnostem a dalším stranám, které nás podporují a které poskytují webové služby a/nebo analytiku dat. Tyto strany vaše údaje použijí pouze k plnění popsaných úkolů a jsou vázány na nezveřejnění údajů.
Každý newsletter, který od nás obdržíte, obsahuje hypertextový odkaz. Nepřejete-li si již od nás nadále newslettery dostávat, můžete jednoduše kliknout na tento odkaz a následně objednávku zrušit.
Máte právo být kdykoli informováni o svých uložených osobních údajích, jejich původu a účelu, za kterým jsou uchovávány.  Máte právo požádat o jejich opravu, doplnění nebo odstranění.
V případě dotazů týkajících se nabývání, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, stejně jako v případě informací, opravy, zablokování nebo odstranění údajů, nás prosím kontaktujte dopisem zaslaným na adresu: MALÝ GÉNIUS s.r.o., Moravcova 8, 250 72 Kojetice.
Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny s cílem držet krok s vývojem internetu a jeho možnostmi a přitom zůstat i nadále v souladu s platnými právními předpisy. Nebudeme omezovat vaše práva udělená v souladu s těmito zásadami bez vašeho výslovného souhlasu. Významné změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách.